Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kim jesteśmy?

Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej jest powoływana przez JM Rektora UW na 4-letnią kadencję. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek prowadzących lektoraty na UW. Zadaniem Rady jest projektowanie i wdrażanie w życie polityki językowej Uczelni. W tym celu czuwa ona nad merytoryczną stroną procesu certyfikacji biegłości językowej (kształt formatów na część egzaminu, materiały na część ustną, kryteria oceniania, szkolenia dla autorów testów i egzaminatorów, itp.). Rada Koordynacyjna dba również o jakość kształcenia językowego w ramach powszechnej nauki języków obcych na Uniwersytecie (ustala programy kształcenia i koordynuje coroczną ofertę lektoratów).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 156 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie Warszawskim warunkiem ukończenia studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich jest opanowanie jednego języka obcego co najmniej na poziomie B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Obowiązek ten można zrealizować przystępując do egzaminu certyfikacyjnego na UW lub przedstawiając certyfikat językowy honorowany
na UW wg. Uchwały nr 8 Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 23.09.2022 w sprawie uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji potwierdzających poziom biegłości językowej.

Lektoraty i egzaminy certyfikacyjne na UW obejmują 36 języków ze wszystkich grup językowych świata. Są one prowadzone na 5 poziomach biegłości zgodnie z ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).

Przewodniczący Rady

prof. ucz. dr hab. Radosław Kucharczyk
przedstawiciel Wydziału Neofilologii

Coordinator of the Council
Representative of the Faculty of Modern Languages

Członek Rady

mgr Anna Antoniuk
Przedstawicielka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Member of the Council
Representative of the Faculty of Applied Lingustics

Członek Rady

dr Anna Cegiełka
przedstawicielka Szkoły Języków Obcych UW

Member of the Council
Representative of the Centre for Foreign Language Teaching

Członek Rady

dr Andrzej Dąbrowski
Przedstawiciel Szkoły Języków Obcych UW

Member of the Council
Representative of the Centre for Foreign Language Teaching

Członek Rady

dr Ewa Guz
Przedstawicielka Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Member of the Council
Representative of the Centre Foreign Language Teacher Taining and European Education, UW

Członek Rady

mgr Katarzyna Guzik-Kozłowska
Przedstawicielka Szkoły Języków Obcych

Member of the Council
Representative of the Centre for Foreign Language Teaching;

Członek Rady

dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz.
przedstawicielka Wydziału Neofilologii

Member of the Council
Representative of the Faculty of Modern Languages

Członek Rady

dr Piotr Kajak
Przedstawiciel Wydziału Polonistyki

Member of the Council
Representative of the Faculty of Polish Studies

Członek Rady

mgr Inga Kotańska
Przedstawicielka Wydziału Orientalistycznego

Member of the Council
Representative of the Fculty of Oriental Studies

Członek Rady

dr Magdalena Kubarek
Przedstawicielka Wydziału Orientalistycznego

Members of the Council
Representative of the Faculty of Oriental Studies

Członek Rady

dr hab. Agnieszka Leńko-Szymańska
Przedstawicielka Wydziału Lingwistyki Stosowanej

Member of the Council
Representative of the Faculty of Oriental Studies

Członek Rady

mgr Teresa Piotrowska-Małek
Przedstawicielka Wydziału Polonistyki

Member of the Council
Representative of the Faculty of Polish Studies

Członek Rady

dr Jacek Romaniuk
Przedstawiciel Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Member of the Council
Representative of the Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education

Przedstawiciel doktorantów

mgr Julia Lipińska
Przedstawiciel doktorantów z głosem doradczym

Postgraduate student representative in advisory capacity

Przedstawiciel studentów

Jakub Tusiński
Przedstawiciel studentów z głosem doradczym

Student representative in advisory capacity

Ekspert Rady Koordynacyjnej

dr Jo Lewkowicz
Biuro Innowacji Dydaktycznych UW

Advisor to the Coordination Council
Office for Innovation in Teaching and Learning

Koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych

mgr Arkadiusz Misiak
Szkoła Języków Obcych UW

Coordinator of the University’s System of Language Provision
Centre for Foreign Language Teaching

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Certyfikacji Biegłości Językowej

dr Dorota Karczewska
Wydział Lingwistyki Stosowanej

Deputy to the Chairman for Language Proficiency Certification
Faculty of Applied Linguistics

Obsługa administracyjna

Anna Drozd
rozliczenia

exam certificates
Centre for Foreign Language Teaching

Obsługa administracyjna

mgr Agata Mieszała
lektoraty i żetony egzaminacyjne Biuro Innowacji Dydaktycznych UW

language classes and exam tokens
Office for Innovation in Teaching and Learning

Obsługa administracyjna

Ewa Zakrzewska
egzaminy certyfikacyjne Szkoła Języków Obcych UW

exam certificates
Centre for Foreign Language Teaching

22 55 26 075 certyfikaty@uw.edu.pl

Obsługa administracyjna

mgr Monika Pawlina
lektoraty i żetony egzaminacyjne Biuro Innowacji Dydaktycznych UW

language classes and exam tokens
Office for Innovation in Teaching and Learning

Obsługa administracyjna

mgr Monika Czajkowska
lektoraty i żetony egzaminacyjne Biuro Innowacji Dydaktycznych UW

language classes and exam tokens
Office for Innovation in Teaching and Learning