Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Jeżeli nie przystąpiłeś do części ustnej

  • z powodów osobistych, które nie są poświadczone żadnym dokumentem formalnym
    W takim przypadku student jest zobowiązany zdać OBIE części egzaminu (ponownie część pisemną – nawet w przypadku pozytywnego pierwszego wyniku i część ustną) w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

 

  • z powodów losowych lub zdrowotnych, które są potwierdzone
     Studenci, którzy zdali część pisemną w bieżącej sesji, lecz nie przystąpili do części ustnej egzaminu – w uzasadnionych i formalnie udokumentowanych przypadkach – mogą przystąpić wyłącznie do części ustnej egzaminu w kolejnej, najbliższej sesji (w ramach jednego cyklu dydaktycznego – czyli w jednym roku akademickim) po uprzednim złożeniu podania z dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (np. załączając zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby, potwierdzenie przez kierownika jednostki wyjazdu na staż, stypendium, praktyki, itp.) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia egzaminu. Uzyskany wcześniej pozytywny wynik części pisemnej egzaminu zostanie przepisany w kolejnej sesji.W takiej sytuacji należy wysłać podanie (w formie elektronicznej) wraz z zaświadczeniem , o którym mowa powyżej, do Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na adres: certyfikaty@uw.edu.pl (w podaniu należy koniecznie podać PESEL/ dla osób nie posiadających nr PESEL – nr INDEKSu, zdawany język oraz poziom biegłości) z prośbą o uznanie wyniku z części pisemnej egzaminu i dopuszczenie do zdawania wyłącznie części ustnej egzaminu w kolejnej sesji. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania  student zostanie dopisany do listy osób zdających tylko część ustną egzaminu, informacje o  terminie i miejscu egzaminu studenci otrzymują drogą mailową.

(Uwaga ! Wyrażenie zgody nie jest tylko formalnością, ale jest związane z powagą okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej egzaminu)

 Proszę zwrócić uwagę na terminy składania podań (w ciągu 7 dni od daty egzaminu).