Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zasady ogólne

ZASADY OGÓLNE

 1. Studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych obowiązuje zdanie egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego co najmniej  na poziomie B2.
 2. Studenci studiów pierwszego stopnia, którzy zgodnie z programem studiów uzyskują efekty uczenia się w zakresie kształcenia językowego na poziomie co najmniej C1, nie muszą przystępować do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2.
 3. Z egzaminu certyfikacyjnego zwalnia  certyfikat  zewnętrzny określony w Uchwale Rady nr 5 LINK. Jest on równoważny  z certyfikatem językowym UW (ocena jest wpisywana do systemu USOS w zakładce decyzje i nie uprawnia do ubiegania się o certyfikat biegłości językowej UW).
 4. Wszystkie egzaminy certyfikacyjne odbywają się  w czasie sesji egzaminacyjnych ( terminy części pisemnej egzaminów ogłaszane są w kalendarzu akademickim UW, zaś terminy części ustnej egzaminów na stronie Rady Koordynacyjnej ). Studenci są zobowiązani  do stawienia się na egzamin w wyznaczonych terminach.
 5. Egzaminy certyfikacyjne w dodatkowej sesji marcowej są przeznaczone wyłącznie dla studentów, którzy przystąpili do egzaminu  z języka angielskiego na poziomie B2 i dostali ocenę niedostateczną. Pozostali studenci  nie mają możliwości rejestracji w tej sesji.
 6. Student ma prawo przystąpić bezpłatnie do egzaminów certyfikacyjnych w dwóch terminach. Po wykorzystaniu żetonów egzaminacyjnych, przystąpienie do poprawy egzaminu musi być poprzedzone odbyciem płatnego kursu online (szczegóły w zakładce Rejestracja na egzaminy). Po wykorzystaniu dwóch żetonów, przystąpienie do kolejnego egzaminu (inny język lub inny poziom z tego samego języka) jest odpłatne.
 7. Po zakończeniu rejestracji żetonowej  żaden student nie może być dopisany do listy zdających.
 8. Osoby, które ubiegają się o szczególne traktowanie na egzaminie certyfikacyjnym z tytułu udokumentowanej niepełnosprawności, powinny skontaktować się z Biurem ds. osób Niepełnosprawnych (BON) co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu ( bon@adm.uw.edu.pl ). Zob. Dostosowania dla studentów pod opieką BON UW .

 

UWAGA:

 1. Studenci mogą uczęszczać i zaliczać lektoraty z oferty USNJO na dowolnym, przez siebie wybranym, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, poziomie ESOKJ.
 2. W ramach otrzymanych żetonów egzaminacyjnych lub odpłatnie studenci UW mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na innych poziomach.
 3.  Uzyskanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym niż B2 nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu z języka na poziomie B2.