Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zasady rejestracji

Zasady rejestracji

 • Studentowi UW na studiach pierwszego stopnia i na jednolitych studiach magisterskich przysługuje 240 żetonów lektoratowych (typ LEK), bez względu na to, na ilu kierunkach studiuje lub studiował.
 • Studentowi studiów drugiego stopnia przysługują żetony lektoratowe typu LEK2, które może wykorzystać wyłącznie na naukę języka na poziomie B2+
 • Studentowi studiów III stopnia przysługuje 120 żetonów lektoratowych (typ LEK)
 • Po przekroczeniu tego limitu, za kolejne zajęcia naliczana jest opłata. System informuje o tym dwukrotnie podczas dokonywania rejestracji
 • Aby uczestniczyć w lektoratach oferowanych przez upoważnione jednostki UW, należy samodzielnie zarejestrować się na zajęcia przez internet w ramach rejestracji żetonowej.
 • Osoba, która nie jest zarejestrowana na zajęcia w systemie USOS, nie ma prawa uczestniczyć w nich.
 • Dokonanie rejestracji płatnej jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty
 • Rejestracja na zajęcia oznacza wydanie określonej liczby żetonów (lub PLN).
 • Jeśli student nie wyrejestruje się z zajęć w terminie otwartej rejestracji, to nawet jeśli nie będzie uczęszczał na zajęcia, utraci te żetony (lub PLN) bezpowrotnie
 • Rezygnacja z zaliczenia nie powoduje wyrejestrowania, w związku z tym student traci żetony za dany semestr. Jeśli rejestracja dotyczyła lektoratu rocznego, to system mimo rezygnacji z zaliczenia przedłuży ją na semestr letni, nawet pomimo braku żetonów, w takim przypadku zostanie naliczona płatność – 1178,40 PLN). Należy zadbać o samodzielne wyrejestrowanie przed semestrem letnim.
 • Nie można realizować po raz drugi e-lektoratu na tym samym poziomie, jeśli w systemie widnieje ocena pozytywna zaliczająca lektorat na tym poziomie
 • Powyższe dotyczy także e-lektoratów oferowanych na tym samym poziomie przez różne jednostki, np. e-lektoraty o kodzie 4101-ANGSB1.a i 4024-ANGSB1.1.a to te same kursy
 • Lektorzy/wykładowcy nie zapisują, ani nie wyrejestrowują z zajęć. W sprawach wyjątkowych należy zgłaszać się do Biura Innowacji Dydaktycznych jezyki.koordynator@uw.edu.pl
 • Wnioski dotyczące ewentualnego dorejestrowania/wyrejestrowania należy zgłaszać niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć
 • Wydziały nie są oferentem zajęć z języków obcych, dlatego wszelkie sprawy administracyjne należy kierować pod adres jezyki.koordynator@uw.edu.pl
 • Osoby, które bardzo dobrze znają język i spełniają warunki egzaminacyjne mogą bez uczestnictwa w zajęciach przystąpić do egzaminu, a przysługujące godziny wykorzystać na naukę innego języka  lub całkowicie zrezygnować z lektoratu (chyba, że program studiów przewiduje inaczej).

Studenci rejestrują się na lektorat według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc w grupie