Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Uznawanie egzaminów zewnętrznych

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązani do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego mogą potwierdzić wymaganą biegłość językową przedstawiając równorzędny certyfikat językowy wydawany przez instytucję zewnętrzną (dalej jako „zewnętrzny certyfikat językowy”), dyplom ukończenia studiów lub suplement do dyplomu ukończenia studiów na kierunku studiów, na którym zgodnie z programem studiów student uzyskał efekty uczenia w zakresie kształcenia językowego na poziomie co najmniej C1 (dalej łącznie jako „certyfikat”).

Wykaz honorowanych zewnętrznych certyfikatów językowych zawarty jest w uchwale nr 8 Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uznawania certyfikatów zewnętrznych instytucji potwierdzających poziom biegłości językowej. Poza tą grupą certyfikatów dodatkowo, na podstawie dwustronnej umowy honorowane są również certyfikaty uzyskane na Politechnice Warszawskiej. Dotyczy to wyłącznie studentów studiujących równolegle na obu uczelniach.

Student występujący o uznanie certyfikatu kieruje przez system USOS podanie do kierownika macierzystej jednostki dydaktycznej (dziekana/dyrektora).