Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Koordynator USNJO

Na Uniwersytecie Warszawskim kształcenie językowe jest realizowane w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO).

Przedmiotem działania USNJO jest nauczanie języków obcych w formie lektoratów oraz organizacja certyfikacji biegłości językowej.

Koordynatorem Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych (USNJO) jest mgr Arkadiusz Misiak – absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Warszawskim i studiów doktoranckich w dziedzinie nauk o zarządzaniu w Akademii Leona Koźmińskiego, nauczyciel akademicki i kierownik Zespołu Języków Romańskich w Centrum Nauczania Języków Obcych UW, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW i członek CNJO UW.

 

 

 

 

 

 

Koordynator USNJO:

 1. wraz z Radą Koordynacyjną ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej współtworzy politykę językową UW, proponuje regulacje uczelniane w tym zakresie, informuje i doradza;
 2. koordynuje Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych: kompletuje ofertę lektoratów, ogłasza ofertę lektoratów w USOS, dokonuje rozliczeń finansowych między budżetem UW, jednostkami prowadzącymi lektoraty i innymi jednostkami dydaktycznymi;
 3. zarządza uprawnieniami studenckimi i doktoranckimi: przydziela i rozlicza żetony lektoratowe i egzaminacyjne;
 4. bierze udział w posiedzeniach Rady Centrum Nauczania Języków Obcych i Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej UW.

Kontakt: jezyki.koordynator@uw.edu.pl

Dyżur Koordynatora USNJO:

czwartek godz. 13.30 – 14.30 (po wcześniejszym kontakcie mailowym)

 

Obsługę administracyjną prac Koordynatora USNJO zapewnia Biuro Innowacji Dydaktycznych we współpracy z Centrum Nauczania Języków Obcych

Zespół ds. Kształcenia Językowego Biura Innowacji Dydaktycznych:

 • mgr Agata Mieszała
  tel.: 22 55 21 402

 • mgr Monika Pawlina-Kowalska
  tel.: 22 55 21 405

 • mgr Monika Czajkowska
  tel.: 22 55 21 402

 

Na mocy Zarządzenia nr 156 Rektora UW z dn. 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej na UW (tekst zmieniony ZARZĄDZENIEM NR 101 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji nauczania języków obcych i certyfikacji biegłości językowej na Uniwersytecie Warszawskim (M.2023.227.Zarz.101)​ wyznaczone zostały następujące jednostki organizacyjne UW prowadzące lektoraty języków obcych.

 • Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
 • Centrum Nauczania Języków Obcych
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Orientalistyczny
 • Wydział Polonistyki