Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Testy poziomujące on-line

I. Studenci chcący po raz pierwszy zarejestrować się na zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie B1 lub wyższym, muszą poddać się testowi poziomującemu on-line z wybranego języka.

Test ma na celu pomóc w wyborze grupy na właściwym poziomie zaawansowania spośród lektoratów oferowanych w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych.

TESTY POZIOMUJĄCE BĘDĄ OTWARTE W PONIŻSZYM TERMINIE

08.05.2023 – 20.10.2023

Ze względu na podwójną migrację danych,

test poziomujący należy wykonać,

co najmniej na dwa dni przed rejestracją.

II. Testy zamieszczone na platformie Kampus, administrowanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, są dostępne przed i w trakcie kolejnych tur rejestracji na lektorat, po zalogowaniu i podaniu numeru PESEL jako identyfikatora oraz hasła wygenerowanego przez dziekanat (lub hasła podanego w systemie IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów – w procesie rekrutacji na studia)

PO ZAKOŃCZENIU PRACY NAD TESTEM, WYNIK TESTU NALEŻY PORÓWNAĆ

PROGAMI PUNKTOWYMI ORAZ ZALECANYM POZIOMEM LEKTORATU

Przed rozpoczęciem rejestracji na lektorat student jest zobowiązany

do samodzielnego sprawdzenia czy wynik testu poziomującego jest już w systemie.

W tym celu student powinien zalogować się na stronie rejestracji żetonowej

i wybrać konkretną grupę lektoratową, do której chce uczęszczać

Tabela przedstawiająca progi punktowe dla języka angielskiego:

Wynik – liczba punktów Proponowany poziom lektoratu
poniżej 15 pkt Poniżej poziomu A2
16 – 34 pkt Kurs języka na poziomie A2
35 – 50 pkt Kurs języka na poziomie B1
51 – 64 pkt Kurs języka na poziomie B2
65- 70 pkt Kurs języka na poziomie C1

 

Tabela przedstawiająca progi punktowe dla pozostałych języków:

Wynik – liczba punktów Proponowany poziom lektoratu
poniżej 11 pkt Kurs języka obcego na poziomie poniżej A2
11 – 20 pkt Kurs języka obcego na poziomie A2
21 – 40 pkt Kurs języka obcego na poziomie B1
41 – 60 pkt Kurs języka obcego  na poziomie B2
61 – 70 pkt Kurs języka obcego na poziomie C1

 

III. Testu nie muszą wykonywać studenci, którzy chcą się zarejestrować na lektoraty z języków innych niż angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.

IV. Studenci UW powinni logować się za pomocą swojego numeru PESEL. koniecznie w okienku „LOGOWANIE DLA STUDENTÓW” (w przeciwnym razie wynik nie przemigruje do systemu)

V. Osoby, które po raz pierwszy logują się na platformie Kampus gdzie znajdują się testy poziomujące, w formularzu (zakładka Modyfikuj profil) powinny wypełnić wyłącznie następujące pola:

 • imię i nazwisko,
 • e-mail,
 • miasto,
 • opis (tu można wpisać dowolne słowo),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

VI. Test składa się z dwóch części: część pierwsza czyli rozumienie słowa pisanego (pytania 1-10) i część druga – użycie języka, tj. umiejętność reagowania w określonych sytuacjach z życia codziennego, znajomość struktur gramatycznych, słownictwo (pytania 11-70).

 • za każde pytanie można otrzymać 1 punkt, zatem maksymalny wynik za wykonanie testu to 70 punktów,
 • w każdej części zadania ułożone są według wzrastającego stopnia trudności,
 • test można wykonać tylko jeden raz,
 • nie można wracać do już wykonanych zadań,
 • na wykonanie całego testu przeznaczone jest 60 minut,
 • raz rozpoczęty test należy wykonać do końca tej samej sesji,
 • po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie, należy przejrzeć cały test, a następnie zatwierdzić go i zakończyć.
 • po zakończeniu testu system poinformuje o uzyskanym wyniku,
 • test będzie wiarygodny tylko wtedy, jeśli zostanie wykonany samodzielnie, bez pomocy żadnych materiałów, w tym słowników
 • po przekroczeniu limitu czasu (60 minut), test zostanie wyłączony automatycznie

VII. Przesyłanie wyników testów do systemu rejestrującego na lektoraty odbywa się podczas migracji danych, proszę sprawdzić godziny migracji na pierwszej stronie formularza, rejestracja na lektorat jest możliwa dopiero wtedy, gdy wynik testu znajduje się w systemie rejestrującym

VIII. Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomującym – pomoc-ckc@uw.edu.pl