Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kolizja terminu egzaminu z egzaminem wydziałowym

Część pisemna egzaminu jest zawsze przeprowadzana – zgodnie z kalendarzem UW – w dwóch pierwszych dniach sesji. W tych dniach nie powinny być organizowane egzaminy wydziałowe.
Termin części ustnej egzaminu jest podany na stronie internetowej w zakładce “Harmonogram sesji”. Dokładną datę i godzinę egzaminu student otrzymuje wraz z wynikiem części pisemnej. W sytuacji, gdy istnieje możliwość powstania kolizji egzaminu wydziałowego z częścią ustną egzaminu, student powinien najpóźniej do dnia części pisemnej egzaminu przesłać imienne zaświadczenie z jednostki macierzystej potwierdzające termin egzaminu wydziałowego (z godziną rozpoczęcia i zakończenia egzaminu). W takiej sytuacji, godzina części ustnej egzaminu zostanie dostosowana do egzaminu wydziałowego studenta.
UWAGA! Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2. W tym przypadku student samodzielnie wybiera dzień i godzinę części ustnej egzaminu, dokonując rejestracji przez USOS.