Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Jeżeli nie zdałeś części ustnej

Studenci, którzy zdali część pisemną, lecz nie zdali części ustnej egzaminu certyfikacyjnego, mogą przystąpić wyłącznie do części ustnej egzaminu w kolejnej, najbliższej sesji (w ramach jednego cyklu dydaktycznego – czyli w jednym roku akademickim). Wynik części pisemnej egzaminu zostanie przepisany z poprzedniej sesji.

W takiej sytuacji należy wysłać podanie do Przewodniczącej/ Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na adres: certyfikaty@uw.edu.pl z prośbą o dopisanie do listy osób zdających tylko część ustną egzaminu i stawić się tylko na część ustną egzaminu. W podaniu należy koniecznie podać swój PESEL (osoby nieposiadające numeru PESEL  muszą podać numer INDEKSu), zdawany język oraz poziom biegłości.

Informacje o terminie i miejscu egzaminu studenci otrzymują drogą mailową.

Student nie rejestruje się na egzamin w USOS.

Jeżeli student nie ma już żetonów na egzamin certyfikacyjny, musi zarejestrować się na kurs repetytoryjny i go opłacić.

Podania należy składać najpóźniej do ostatniego dnia terminu rejestracji na kurs repetytoryjny w danej sesji.