Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Konferencja 2023

Rada Koordynacyjna ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej

zaprasza na

Akademickie forum dydaktyki języków obcych: dobre praktyki i skuteczne rozwiązania

20 – 21 października 2023 r.

 

W 2009 roku ukazała się, pod redakcją prof. dr hab. Hanny Komorowskiej, monografia wieloautorska pt. „Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym”. Autorzy poszczególnych rozdziałów poruszali niezwykle ważne dla kształcenia językowego tematy: polityka językowa uczelni wyższych, nauczanie języków obcych na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, rozwijanie kompetencji interkulturowej studentów, czy też kształcenie początkowe nauczycieli języków obcych. Mimo upływu lat, tematyka kształcenia językowego na uczelni wyższej nie traci na znaczeniu, a nawet staje się coraz  częściej przedmiotem badań, o czym świadczą chociażby artykuły publikowane na łamach czasopisma Neofilolog, wiodącego polskiego periodyku całkowicie poświęconego tematyce kształcenia językowego.

Forum, organizowane przez Radę Koordynacyjną ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej, skierowane jest do wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zajmują się szeroko rozumianym kształceniem językowym: lektoraty, wykłady i ćwiczenia na kierunkach filologicznych, zajęcia dla przyszłych nauczycieli języków obcych i tłumaczy.

 

Celem forum jest dzielenie się dobrymi praktykami, dlatego prelegentami są osoby zawodowo związane z naszą uczelnią

 

Wydarzenie obejmuje wykłady plenarne, wystąpienia w sekcjach oraz warsztaty, wpisujące się w następujące obszary tematyczne:

 • dydaktyka nauczania tłumaczenia;
 • dydaktyka kształcenia filologicznego;
 • dydaktyka języków rzadziej nauczanych;
 • dydaktyka języków specjalistycznych;
 • dydaktyka języka polskiego jako języka obcego;
 • nauczanie polskiego języka migowego;
 • rozwijanie kompetencji ogólnych i językowych studentów;
 • praca ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • technologie komunikacyjno-informacyjne w procesie kształcenia językowego;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie kształcenia językowego;
 • korpusy tekstowe w glottodydaktyce;
 • projekty edukacyjne i językowe.

W czasie forum zostaną wygłoszone następujące wykłady plenarne:

 • dr hab. Jolanta Sujecka-Zając

Dydaktyka akademicka wobec poczucia własnej skuteczności studentów na zajęciach językowych. Przykład wypowiedzi pisemnej

 

 • dr hab. prof. ucz. Maciej Smuk, dr hab. prof. UMCS Magdalena Sowa, dr Monika Grabowska

Filologiczny gambit. Programy kształcenia filologicznego w świetle oczekiwań studentów 

 

 • dr hab. prof. ucz. Paweł Rutkowski

Czy można migać z akcentem? O polskim języku migowym jako L2

 

 • dr Dorota Karczewska, dr Anna Szczęsny

Dydaktyka przekładu specjalistycznego a zmieniające się potrzeby branży tłumaczeniowej

 

Forum odbędzie się w dniach 20-21 października 2023 r. w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisów należy dokonywać pod linkiem [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbKPjvQiAYbSPfFZW45NapvbxUW6w5rSpiL6nYU2mpzMoUag/viewform?usp=sf_link].

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

w imieniu organizatorów

dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych

 i Certyfikacji Biegłości Językowej UW

 

program forum [plik do pobrania]

księga abstraktów [plik do pobrania]