Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Jak uzyskać certyfikat po zdanym egzaminie

 1. Na wniosek studenta Szkoła Języków Obcych wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej, potwierdzający poziom biegłości językowej na podstawie zdanego egzaminu certyfikacyjnego (Zarządzenie nr 65 Rektora UW z 10 maja 2022 r.)
 2. Certyfikat wydawany jest w języku polskim.
 3. Na wniosek kandydata może zostać wydany dodatkowy certyfikat w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim.
 4. Koszt jednego certyfikatu wynosi 50 zł. ( Postanowienie Rektora nr 11 z dnia 30.09.2022 r. )
 5. Przybliżony czas realizacji wniosku wynosi 21 dni.
 6. Aby uzyskać certyfikat należy:
  • Pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy – WNIOSEK | google docs
  • Wypełniony wniosek należy przesłać mailem na adres: wnioski.certyfikaty@uw.edu.pl
  • Wnieść opłatę w wysokości 50 zł za polską wersję językową (każda kolejna wersja językowa to koszt 50 zł) na konto: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Języków Obcych, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa 21 1160 2202 0000 0000 6084 9690 z dopiskiem: opłata za Certyfikat Biegłości Językowej
  • Przesłać mailowo potwierdzenie przelewu: wnioski.certyfikaty@uw.edu.pl
  • Po sporządzeniu certyfikatu pracownik SzJO wysyła wnioskodawcy mail z zawiadomieniem o możliwości jego odbioru, podając najbliższe możliwe terminy.
  • Certyfikaty wydawane są w siedzibie Szkoły Języków Obcych UW, ul. Nowy Świat 69, wejście B, p. 19, II piętro. W wyjątkowej sytuacji istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą – listem poleconym priorytetowym , po uprzednim wysłaniu maila z adresem na który należy wysłać dokument.
   Wysyłka certyfikatów już wystawionych będzie prowadzona na bieżąco, raz w tygodniu.
  • Wnioskodawca, odbierając certyfikat, sprawdza zgodność danych i poświadcza je własnoręcznym podpisem na wniosku oraz w księdze rejestracyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności pracownik SzJO przygotowuje poprawiony certyfikat.
  • Wnioski i nieodebrane certyfikaty przechowywane są przez pięć lat, a następnie komisyjnie niszczone.